Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Armenia still living
Map showing Assyria, Babylonia and Armenia.
The oldest map of the world, called the Babylonian, 2600 years old. Armenia is the only modern country that can be found in this map.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου